• O2 Předpladenka
  PředplaDENka: kompletní informace

Revoluce pokračuje: neomezené volání nyní i pro předplacené karty

O2 pokračuje v rozšiřování revoluční nabídky FREE. Od 20. května mohou neomezené volání a SMS využívat také zákazníci s předplacenou kartou, a to pokud si aktivují jeden z následujících týdenních FREE balíčků:

Název balíčku Neomezené volání Neomezené SMS Internet
v mobilu
Cena (Kč/týden)
FREE O2 v síti O2 - - 100,-
FREE CZ do všech sítí v ČR do všech sítí v ČR 250 MB 225,-
FREE CZ data L do všech sítí v ČR do všech sítí v ČR 750 MB 275,-

Platnost každého balíčku je 7 dní, po vypršení se balíček vždy automaticky obnoví (podmínkou je dostatečná výše kreditu).

"S tarify FREE jsme přivedli na trh revoluční nabídku neomezeného volání a SMS. Zájem zákazníků byl obrovský. Abychom potvrdili náš závazek, že tato nabídka je opravdu pro všechny, přinášíme ji nyní i zákazníkům s předplacenou kartou," říká Petr Matějovský, ředitel segmentu mobilních hlasových a datových služeb společnosti Telefónica Czech Republic.

Přestavením FREE balíčků O2 dále zjednodušuje a zpřehledňuje svou nabídku."V kombinaci s roamingovým tarifem Volání bez hranic, který nabízí jednu sazbu ve výši 3,90 Kč na vše - odchozí i příchozí hovory a také na SMS - se zákazníci O2 nemusí bát svůj mobil používat bez omezení, a to v Česku i v zahraničí," doplňuje Petr Matějovský.

Týdenní FREE balíčky si mohou od 20. května 2013 aktivovat všichni zákazníci předplacených služeb O2 s jedním z tarifů NA!HLAS, NA!DLOUHO a NA!PIŠTE. Aktivaci i deaktivaci balíčku bude možné provést zasláním aktivační SMS, dále půjdou balíčky jednoduše objednat přes samoobsluhu Moje O2.

Pátá vlna programu Think Big vyzývá mladé lidi, aby nepouštěli své nápady k vodě

Program Think Big Nadace Telefónica vyhlašuje již pátou výzvu pro přihlašování projektů. Mladí lidé ve věku 13 až 26 let mohou na své projekty, kterými chtějí změnit své okolí k lepšímu, získat až 70 tisíc korun. Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) rozdělí v páté vlně mezi 150 nejzajímavějších a společensky prospěšných projektů z celé České republiky přes 7,5 milionů korun.

"Cílem programu Think Big není pouze jednorázová finanční pomoc, ale rozvoj dovedností mladých lidí. Ti při realizaci projektu získají řadu praktických zkušeností, jako je projektové řízení, vedení lidí, schopnost týmové spolupráce a vedení rozpočtu. Chceme mladým lidem pomoci stát se sebevědomými a zároveň aktivními občany, budovat v nich podnikatelského ducha a víru ve vlastní schopnosti ovlivnit změnu.Tyto cenné zkušenosti jim usnadní vstup na trh práce, který v současné době pro mladé lidi není bohužel jednoduchý," říká Dana Dvořáková, předsedkyně správní rady Nadace Telefónica a ředitelka korporátní komunikace Telefónica Czech Republic, a.s.

Své projekty mohou mladí lidé přihlašovat na webovém portálu www.o2thinkbig.cz do 27. 6. 2013. Projekty následně posoudí nezávislé regionální komise složené z odborníků z neziskového sektoru, zástupců médií, zaměstnanců společnosti Telefónica a také z mladých lidí, kteří již projekty realizovali. Vybrané projekty budou vyhlášeny v průběhu srpna. Mladí lidé, kteří se svými projekty uspějí, absolvují víkendový vzdělávací seminář s lektory Prázdninové školy Lipnice a odborníky ze společnosti Telefónica. Vzdělávací kurz je zaměřený na rozvoj dovedností důležitých pro úspěšnou realizaci projektů. Během šesti měsíců bude mladým lidem s vedením projektu pomáhat i vyškolený mentor z řad zaměstnanců společnosti Telefónica. Kromě finančního příspěvku získají také telekominunikační balíček.

Pátá vlna programu Think Big bude opět doprovázena mediální kampaní, na které spolupracovala agentura VCCP. "Naším cílem bylo vytvořit kampaň, která zaujme co nejvíc mladých lidí. Při jejím vytváření jsme se proto setkali s mnoha lidmi z této cílové skupiny. Nejpřínosnější byly diskuze přímo s účastníky předchozích vln programu Think Big na jednom ze vzdělávacích kurzů," říká Tomáš Urbánek z agentury VCCP.

" Kampaň bude zaměřena zejména na mladé lidi. Z toho vyplývá i výběr mediálního mixu, který spoléhá zejména na komunikaci na internetu, dále budování povědomí na školách a ve vybraných tiskových titulech. Abychom byli co nejblíže naší cílové skupině, zaměřili jsme se i na spolupráci se studentskými kluby a mládežnickými spolky, jako je například Junák," říká David Krňák z agentury Zenith Optimedia.

Nadace Telefónica podpořila v rámci předchozích výzev již před 550 projektů a proškolila před 1600 mladých lidí. Jedním z úspěšně realizovaných nápadů je i projekt Život s ní, život s roztroušenou sklerózou. " Do programu Think Big jsem se přihlásila, protože jsem chtěla ukázat, že i s roztroušenou sklerózou se dá žít běžný život a dokázat spousta věcí. Nafotili jsme proto kalendář, jehož tvářemi jsou právě lidé s touto nemocí," říká realizátorka projektu Monika Kalová a dodává: "Díky Think Big jsme se zúčastnili školení, na kterém jsme zjistili, jak ostatní lidé našemu projektu věří a to nám dodalo hodně sil a chuti do práce.Během realizace projektu jsem získala spoustu kontaktů na lidi, kteří mají stejnou nemoc a dozvěděla jsem nejen o jejich osudech, ale i další informace o nemoci."

Všechny dosud podpořené projekty jsou představeny na portálu www.o2thinkbig.cz.

Think_Big

V pražské O2 areně vystoupí americká zpěvačka Pink – Český rozhlas


Musicserver.cz

V pražské O2 areně vystoupí americká zpěvačka Pink
Český rozhlas
Americká zpěvačka Pink dnes předvede v rámci turné svou show v Praze. Několikanásobná držitelka ceny Grammy loni natočila album The Truth About Love a vydala se na světové turné. Do jeho evropské části opět zařadila Prahu. Zpěvačka, jejíchž 15 ...
Pink se houpala nad Prahou. Už zaseMusicserver.cz
Zpěvačka P!nk nabídla vyprodané pražské O2 areně nevídanou ...Deniksport.cz

všech 10 zpravodajských článků »

Změny v dozorčí radě a ve výboru pro audit společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

V pondělí 6. května 2013 se v pražském sídle společnosti Telefónica Czech Republic konalo pravidelné zasedání dozorčí rady a dalších orgánů společnosti. Na základě jednání došlo k několika změnám ve složení dozorčí rady a výboru pro audit.  

Na svou funkci člena dozorčí rady rezignovali členové pan Ángel Vilá Boix, paní Patricia Cobian a pan Enrique Medina. Zároveň byl dozorčí radou kooptován nový člen, pan Ivan Varela, ředitel strategických priorit společnosti Telefónica Europe. 

Na funkci předsedkyně a členky výboru pro audit se rozhodla rezignovat paní Eva Castillo, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Telefónica Europe. Na uvolněné místo člena výboru nastoupil dosavadní náhradní člen, pan Borja de Nicolás, ředitel strategického plánování a schvalování projektů společnosti Telefónica Europe.

Telefónica v prvním čtvrtletí roku posílila své postavení na trhu

 • Počet zákazníků mobilních služeb stoupl meziročně o 2,2 %.
 • Během prvního čtvrtletí přibylo 43 tisíc tarifních zákazníků a 36 tisíc zákazníků s předplacenou kartou
 • Roste počet uživatelů internetového připojení xDSL i podíl chytrých telefonů v síti O2
 • Telefónica oznámila spolupráci s novým virtuálním operátorem Tesco Mobile a představila revoluční tarify FREE
 • Telefónica nesouhlasí s navrženými podmínkami nové  aukce kmitočtů v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz.

Společnost Telefónica Czech Republic oznamuje své finanční a provozní výsledky za leden až březen roku 2013. Společnosti se podařilo navzdory silným konkurenčním tlakům posílit svou pozici na telekomunikačním trhu, když za první čtvrtletí získala 78 700 nových zákazníků mobilních služeb.

Nárůst zaznamenal i podíl chytrých telefonů v síti O2, který v prvním čtvrtletí roku 2013 dosáhl 29 % (oproti 27 % na konci roku 2012). Roste také zájem o internet v mobilu. Na poptávku po službách internetu v mobilu společnost v březnu 2013 zareagovala zvýšením limitu přenesených dat FUP u vybraných tarifů a také zvýšením rychlosti po vyčerpání FUP až na 200 kbps.

Dobré výsledky hlásí také pevná síť, v níž došlo k meziročnímu nárůstu počtu uživatelů internetového připojení xDSL o 4,3 % na 921 tisíc. Přitom již více než 72 % z celkového počtu rezidentních zákazníků, kteří jsou v dosahu této technologie, využívá vysokorychlostní připojení VDSL. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci března 2013 výše 141 tisíc, meziročně o 2,1 % více.

Spouštíme inovativní produkty a služby

Telefónica Czech Republic i nadále hrála roli předního inovátora na českém telekomunikačním trhu. V březnu spolu se společností Tesco oznámila vznik nového virtuálního operátora Tesco Mobile. Nový virtuální operátor, který začne své služby nabízet v průběhu 2. čtvrtletí letošního roku, chce výrazně posílit konkurenční prostředí a rozšířit stávající nabídku mobilních služeb na českém trhu.

V polovině dubna pak Telefónica Czech Republic zahájila revoluci na českém trhu, když představila nové tarify FREE. Tyto jednoduché a transparentní tarify přinášejí zákazníkům neomezené volání a SMS ve vlastní síti v každém tarifu, zatímco nejvyšší tarif (FREE CZ) zahrnuje neomezené volání a SMS do všech sítí a 1GB balíček dat. Společnost je přesvědčena, že jednoduchá tarifní struktura jí pomůže získat nové zákazníky a zároveň zjednodušit obchodní model, což přinese úspory v nákladech.

Společnost dále oznámila, že bude pokračovat v rozšiřování pokrytí sítě 4. generace LTE, a to bez ohledu na průběh připravované aukce frekvencí.  Společnost plánuje v roce 2013 investovat až do výše 6 miliard Kč, a to zejména do rozvoje nových technologií a sítí 4. generace LTE.

Aukce kmitočtů

V prvním čtvrtletí letošního roku Český telekomunikační úřad rozhodl o zrušení soutěže na frekvence v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz. S návrhem podmínek pro novou aukci, které jsou nyní předmětem veřejné diskuze, ovšem společnost Telefónica nesouhlasí, neboť z neznámých důvodů zvýhodňuje jediného zájemce a nezohledňuje průběh předchozí aukce. Ta ukázala, že se o nové kmitočty v pásmu 800 MHz ucházeli čtyři kapitálově silní hráči a není tak důvod kohokoli zvýhodňovat.

Společnost Telefónica Czech Republic bude usilovat o změnu pro ni diskriminačních podmínek a pokud nedosáhne jejich vyvážení, bude zvažovat neúčast v aukci a bude hájit své obchodní zájmy a investice svých akcionářů všemi dostupnými prostředky.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy se v prvním čtvrtletí roku snížily meziročně o 4,4 % na 11 902 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu nižších terminačních poplatků by se provozní výnosy snížily meziročně o 2,3 %, což je méně než ve čtvrtém čtvrtletí 2012 (-2,7 %), zejména díky lepšímu meziročnímu vývoji mobilních výnosů.

Finanční ukazatel OIBDA (provozní zisk před zahrnutím finančních nákladů, daní, odpisů a amortizace) dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2013 výše 4 346 mil. Kč. To představuje meziroční pokles o 13,9 %, který byl ovlivněn vyššími náklady na restrukturalizaci zaúčtovanými v prvním čtvrtletí roku 2013 ve srovnání s rokem 2012 a pozitivním vlivem z prodeje 80% podílu v dceřiné společnosti Informační linky v prvním čtvrtletí roku 2012. Plně srovnatelná OIBDA (tj. bez zahrnutí těchto položek) by poklesla meziročně o 6 %.

Přehled klíčových provozních a finančních ukazatelů

Provozní ukazatele

Počet zákazníků mobilních služeb Q1 2012 Q1 2013 Meziroční změna
Tarifní zákazníci 3 077 000 3 121 000 + 1,4 %
Zákazníci s předplacenou kartou 1 861 000 1 927 000 + 3,5 %
Celkem 4 938 000 5 048 000 + 2,2 %

 

  Q1 2012 Q1 2013 Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O2 21,3 % 29 % + 7,7 p. b.

 

Noví zákazníci Q1 2012 Q1 2013
Tarifní zákazníci 27 500 43 100
Zákazníci s předplacenou kartou - 31 100 35 600
Celkem - 3 700 78 700

Finanční ukazatele 

  Q1 2012 Q1 2013 Meziroční změna
Konsolidované výnosy z podnikání 12 451 11 902 - 4,4 %
Výnosy z mobilních dat (mimo SMS) 723 764 + 5,8%
OIBDA 5 049 4 346 - 13,9 %

Pozn.: údaje v mil. Kč.

Komárek dokončí Hušákovy plány, dostaví O2 areně menší sestru – iDNES.cz


iDNES.cz

Komárek dokončí Hušákovy plány, dostaví O2 areně menší sestru
iDNES.cz
Praha by do dvou let mohla mít novou halu pro středně velké sportovní akce i koncerty. Finanční skupiny KKCG a PPF se totiž rozhodly dostavět takzvanou "malou halu" v bezprostřední blízkosti libeňské O2 areny. Stavět by se mělo začít příští rok a celá ...

Nejrychlejší datová síť O2 roste – nově pokryje Prahu

 • Prahu pokryjí desítky vysílačů LTE a budou přibývat další
 • Brno přijde na řadu v říjnu 2013
 • připojení je k dispozici pro jednotlivce i pro firmy
 • na rozšíření LTE využívá Telefónica vysílače v pásmu 1800 MHz
 • zrychluje také síť 3G - díky technologii HSPA+

Síť LTE společnosti Telefónica se rozroste o Prahu. Mobilní datové připojení s rychlostí až 75 Mbps nabídne od 15. května několik desítek vysílačů v hlavním městě, a to především na území městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 4 a Praha 10. K pokrytí dalších částí města včetně Letiště Václava Havla dojde do konce července. Pokrývání Brna bude zahájeno v říjnu 2013.

"Loni v červnu jsme v Jesenici jako první operátor uvedli LTE na český trh. Nyní nabídneme LTE služby pro všechny, kdo se pohybují v širším centru Prahy. Očekáváme, že vysokou rychlost přijímání i odesílání dat a zejména nízké hodnoty odezvy (ping) ocení především nároční zakazníci vyžadující špičkové připojení na svých cestách po Praze," říká Petr Matějovský, ředitel segmentu mobilních hlasových a datových služeb společnosti Telefónica Czech Republic.

LTE připojení bude k dispozici zákazníkům z řad domácností i firem v rámci stávajících tarifů Mobilního internetu. Pro aktivaci LTE bude potřeba speciální SIM karta a jeden z LTE modemů v nabídce. V tuto chvíli není možné připojení LTE využít na jedné SIM kartě společně s hlasovými službami, tato služba bude spuštěna později.

"Síť čtvrté generace rozšiřujeme bez ohledu na připravovanou aukci kmitočtů a plánujeme v tom pokračovat. S tím, jak bude přibývat chytrých telefonů s podporou LTE, nabídneme v budoucnu LTE spolu s hlasovými službami na jedné SIM kartě - právě pro využití v chytrých telefonech,"doplňuje Petr Matějovský.

Zákazníci mají možnost vyzkoušet si technologii LTE již ž nyní v O2 Experience Centru v Obchodním centru Chodov.

Přehled tarifů Mobilního internetu

TarifCena (vč. DPH)Maximální rychlostFUP
Mobilní Internet M303 Kčaž 20 Mbps1 GB
Mobilní Internet L505 Kčaž 20 Mbps3 GB
Mobilní Internet XL757 Kčaž 75 Mbps10 GB

Telefónica využívá pro provoz LTE frekvence v pásmu 1800 MHz, které už vlastní. Vzhledem k dostupné šíři pásma je maximální teoretická rychlost stahování až 75 Mbps, odesílání 37 Mbps, odezva pak v řádech 20-30 ms.

Síť 3G také zrychluje

V rámci výměny vysílačů sítě 3G nasazuje postupně Telefónica na svých vysílačích nové technologie. V celé 3G síti společnosti Telefónica bude od 15. května spuštěna nová verze standardu HSDPA, která umožňuje připojení rychlostí až 14,4 Mbit/s.

Vedle toho je již nyní ve vybraných lokalitách k dispozici nejvyšší 3G standard HSPA+. "Při nasazení této technologie dochází k navýšení dostupné rychlosti, v některých případech díky nasazení HSPA+ Dual Carrier až na maximálních 42 Mbps. Nyní již proběhlo vylepšení standardu na více než tisíci vysílačích a další budou následovat. Podle vytížení daných vysílačů se rozhodujeme, jaké konkrétní technologie do nich instalujeme," říká Petr Gazda, ředitel provozu technologií společnosti Telefónica Czech Republic.

Výsledky jednání řádné valné hromady

 • Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2012
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti a části emisního ážia
 • Snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií společnosti
 • Změna stanov společnosti, volba členů dozorčí rady a členů výboru pro audit

Řádná valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se uskutečnila dne 22. dubna 2013 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 82,3 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší orgán společnosti schválil řádnou (nekonsolidovanou) účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2012 sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti, přezkoumány dozorčí radou a byly ověřeny auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2012 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 6 776 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 5 925 mil. Kč.

Valná hromada dále schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2012 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 6 442 mil. Kč na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 20 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 200 Kč před zdaněním. Dále valná hromada schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře v rozsahu až 3 221 mil. Kč. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč bude vyplacena částka ve výši 10 Kč před zdaněním a na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena částka ve výši 100 Kč před zdaněním. Dohromady tak bude akcionářům vyplaceno 30 Kč na akcii před zdaněním. Rozhodný den pro výplatu dividendy a částky odpovídající rozdělení emisního ážia, kterou bude realizovat Česká spořitelna, byl stanoven na 14. října 2013. Obě částky budou splatné 11. listopadu 2013.

"Návrh na výplatu odměny pro akcionáře vycházel z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti provedené představenstvem společnosti, včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků," říká David Melcon, 1. místopředseda představenstva a ředitel pro finance společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Na návrh představenstva valná hromada schválila snížení základního kapitálu zrušením 2 % vlastních akcií, které společnost nabyla v roce 2012 v rámci programu zpětného odkupu akcií. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 mil. Kč. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla zrušované akcie, činí 2 483 mil. Kč. O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií ve výši 1 922 mil. Kč bude sníženo emisní ážio. Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu.

Valná hromada dále schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena představenstvem. Mezi hlavní změny patří rozšíření předmětu podnikání o poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Dále došlo ke změnám v počtu členů orgánů společnosti, které nabydou účinnosti 30. června 2013, a to snížení počtu členů dozorčí rady ze současných dvanácti na devět členů a snížení počtu členů výboru pro jmenování a odměňování ze současných pěti na tři členy. Valná hromada schválila také změnu pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady a členům výboru pro audit.

Valná hromada potvrdila volbou ve funkci členů dozorčí rady společnosti Jesús Péreze de Uriguena a Antonia Manuela Ledesma Santiaga. Dále byl členem dozorčí rady zvolen pan Francisco de Borja de Nicolás Benito. Členy výboru pro audit byli zvoleni Jesús Pérez de Uriguen a Antonio Manuel Ledesma Santiago. Náhradními členy výboru pro audit byli zvoleni Francisco de Borja de Nicolás Benito, Lubomír Vinduška a Ivan Varela Sanchez.

Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určila auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2013.